Podaj po jednym przykładzie z którego atomu najłatwiej powstaje kation

JOLANTAOS.8log.pl | Strona: 10.html

Temat: Powstawanie jonów
Podaj po jednym przykładzie pierwiastka, z którego atomu najłatwiej powstaje kation oraz pierwiastka, z którego atomu najłatwiej powstaje anion. Wyjaśnij przyczyny powstawania jonów.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2241